Microkampanjer

Microkampanjer – varför ska du bry dig?

Behovet av att nå ut med relevant och engagerande content är större än någonsin, men det gäller att fördela sin marknadsbudget på ett smart sätt. När man inte är lika benägen att lägga allt på en “mega-kampanj” och hoppas på det bästa, pekar trenden på att mindre hyper-fokuserade kampanjer blir den nya normen.

Vad är en microkampanj?

Microkampanjer är mindre, hyper-fokuserade kampanjer, med hög mätbarhet, som körs mot flera målgrupper samtidigt. Med microkampanjer kan ni snabbt urskilja trender vilket ger er möjlighet att strypa de insatser som inte ger avkastning. Istället kan ni spendera budgeten på de kampanjer som ni vet kommer leverera resultat.

Så här kan en microkampanj fungera gentemot en traditionell kampanj:

 Traditionell kampanjMicrokampanj
BudskapBreda, fluffiga varumärkesbudskap och slogansHyper-inriktade budskap anpassade efter målgruppen
Mål/mättalRäckvidd och visningarEngagemangsgrad och (mjuka/hårda) konverteringar
InfluencersKända namn med fokus på följarantal och räckviddMicroinfluencers med fokus på en väldefinierad målgrupp och engagemang per följare
   

Vem ska arbeta med microkampanjer?

Har ni full mätbarhet i era kampanjer och är nöjda med den avkastning ni får på er mediaspend? Räcker er budget till att producera och nå ut med det innehåll ni vill? Om svaret är ja på båda frågorna är microkampanjer inte nödvändigtvis ett koncept ni behöver implementera. Om ni däremot vill arbeta mer agilt och tidigt kunna urskilja vilka insatser som kommer generera avkastning eller inte är microkampanjer ett smart alternativ.

Fördelar med microkampanjer?

Anpassa innehåll på ett smartare sätt

Möjligheterna att ta fram engagerande innehåll ökar med en fokuserad kampanj. Det är exempelvis stor skillnad att kommunicera med målgruppen träningsintresserade kvinnor kontra yogaintresserade nyblivna mammor, eller utvecklare kontra nyexade Angular-utvecklare som flyttat till Stockholm.

Genom att skapa flera kampanjer mot detaljerat beskrivna målgrupper får ni möjlighet att erbjuda ett unikt innehåll som väcker intresse och skapar den effekt ni vill ha.

Producera innehåll på ett smartare sätt

Är det svårt att veta när ert innehåll ska vara mer påkostat och när “good enough”? Istället för att spendera budgeten på en dyr produktion och hoppas på det bästa kan ni ta data-baserade beslut kring vilket innehåll ni ska lägga pengar på och vilket ni ska hålla enkelt/avskalat.

Mätbarhet, engagemang och kundinsikter

Som ni förstår leder inte microkampanjer automatiskt till framgång, däremot skapar det möjligheter och förutsättningar att fördela och spendera budgeten på målgrupper, annonser och plattformar som faktiskt lyckas levererar resultat.

Med microkampanjer kan ni också få ökad lärdomar om era målgrupper – något som normalt sett kräver fokusgrupper och marknadsundersökningar.Genom att göra enkla A/B-tester går det att följa upp varje kampanj med insikter och nya lärdomar kring era kunder och hur de svarar på olika budskap.

Så går ni vidare

Verkar microkampanjer vara ett intressant koncept? Här är nycklarna för att lyckas med dina microkampanjer framåt:

Avsätt 50/50 för spridning och produktion

Räkna inte med att er video blir viral. Faktum är att de flesta virala filmer har en gedigen mediespend bakom sig. Se till att budgetera för spridningen och lägg minst lika mycket pengar på att distribuera innehållet som ni lägger på att skapa det.

Ställ krav på er byrå

Kreativitet ska driva resultat, och resultatet ska stimulera fortsatt kreativitet. Se till att er byrå förstår och motiveras av detta förhållningssättet och kan hjälpa er med mätning och uppföljning.

Sätt enkla mål och följ upp

Data kan antingen ge klarhet eller göra saker krångligare. Innan kampanjen sätter ni upp mätbara mål och formulerar enkla frågor ni vill ha svar på, exempelvis “Är våra kvinnliga följare mer benägna till direktkonvertering när vi publicerar inspirerande bilder eller nedsatta priser?”. Följ upp efter kampanjen och presentera resultat och insikter för hela avdelningen.